Absolutní vítěz Cadillac 55 rok 1917

© 2020 Veteran Car Club Dobřichovice