Obraz Tatry 87 před zámkem: Tatra 87, 1947

© 2024 Veteran Car Club Dobřichovice